• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Redusert foreldrebetaling Sfo

Innledning

For å sikre at alle har reell tilgang til sfo-tilbudet har kommunestyret vedtatt at, fra og med skoleåret 2018/2019 skal ingen husholdninger  betale mer enn 6 % av inntekten sin for første barn i sfo. Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 1.januar 2018 er på kr 2.345  per måned.
 
Det gis anledning til å søke om redusert foreldrebetaling i den kommunale skolefritidsordningen. Redusert betaling innvilges etter en vurdering av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. I 2018 gjelder dette husholdninger som har lavere skattepliktige kapital- og personinntekt enn kr 533 500.
Foreldre søker om redusert foreldrebetaling og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Siste års selvangivelse eller annen gyldig dokumentasjon må legges ved søknaden. Søknad og vedtak gjelder for et skoleår av gangen og innvilget moderasjon har virkning fra måneden etter mottatt søknad sammen med inntektsdokumentasjon. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli behandlet.
Søknadsfrist er satt til 15.06
Vedtaket sendes foreldrene med kopi til skolen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling. Ved eventuelt behov for redusert foreldrebetaling etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.
Ved eventuell endring i inntektsforhold i løpet av skoleåret er søker pliktig å informere om dette umiddelbart.

For mer informasjon se kommunens hjemmesider under fanen «Oppvekst».

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader